943

من وقتی یه موزیک را دوست دارم این قدر بهش گوش میدم تا نسبت بهش حس تنفر پیدا کنم

یعنی در حدی حس تنفر پیدا می کنم که دیگه حتی دلم نمی خواد یه بار دیگه هم بعد از چند سال بشنومش


الان نسبت به "سادس" و "شاه قلبم" امیرعباس گلابی دارم کم کم این حس را پیدا می کنم !

البته فکر کنم به اندازه دو هفته جا داره

اصلا من ازین خواننده چیزی گوش نداده بودم

محض تنوع و البته از مجله ی هنری ژوان پیداش کردم


منبع این نوشته : منبع
پیدا ,تنفر پیدا

934

دیروز واسه خانمی که واسش داستان ترسناک گفتم یه ابر نمدی بردم

کلیییی ذوق کرد

میگه خودت دوختی

میگم آره

بعد جامدادیمو دیده میگه اینم خودت دوختی؟

میگم آره

میگه تازه دیدم)بعد از سه هفته

عذاب وجدان گرفته بودم میگفت بعدش رفته درینک!کرده تا خوابش ببره


منبع این نوشته : منبع
میگه

937

 وقتی سعی میکنی مفهوم توکل را برای دوستت بگی:
به جای ریسک ما توکل داریم
فرقش با ریسک این هست که در طول مسیر از خدا می خواهی که کمکت کنه و نسبت به نتیجه نگران نیستی چون میدونی خدا هرچی واست پیش بیاره واست خوبه
نشد واسش بگم
که حتی اگه با قیچی تکه تکه بشی هم خیرت درش بوده...


املای صحیح توکلم بلد نبودم اینه املاش  Tawakkul 

خانمِ پارتنر مسیحی هستش واسه همین واسش گفتم وگرنه دوستانی که اعتقادی به خدا ندارن که...

منبع این نوشته : منبع

940

من پاس شدم :)

خانم همکلاسی واسم یه هدیه آورده ... پاک کنندده ی صورت ... اتفاقا تازه مالم تمام شده بود

دیگه چی؟

امروزم کلاس هست پیتزا پارتی بعد من گفتم نمیرم اما الان او تا عصر نیست بعد باز عصر میره تا شب خیلی میشه ساعت تنهاییم واسه همین میرم و واسه خودم یه چیزی میبرم


منبع این نوشته : منبع